top of page

רבדים

gallery
Other projects
רבדים, מאוורר שולחן המיועד לחדר המגורים, מרכיב אווירה קרירה וברורה
עם רוח רכה.
המאוורר מעוצב עם שכבות ודפוסים חוזרים ונשנים. הוא משלב אסטרטגיות סביבתיות, כגון שימוש בחומרי מיחזור, פסולת מינימלית במהלך הייצור ותכנון מיוחד לפירוק.
מיוצר עם הזרקת פלסטיק ופלדה יצוקה.

© 2021 מאת יערה נוסבוים

פרויקטים אחרים
bottom of page