top of page

מדף ירקות

היכן אנו מאחסנים את הירקות שאינם בקירור?
מתלה תלוי לתפוחי אדמה, לימונים, בצל וכו '.
המאפשר גישה נוחה, פורקן, אסתטיקה ויופי, עם תפוסת שטח מינימלית.
gallery
Other projects

© 2021 מאת יערה נוסבוים

פרויקטים אחרים
bottom of page