top of page
בחרתי לעצב כלי כתיבה. התמקדתי בשלושה פריטים המחוברים זה לזה: סרגל, עיפרון ומחק.
התחלתי לבחון את מטרתם, את אופן החזקתם ואת תפקידם. כשאני מסתכל על הסרגל בחנתי באילו דרכים הכי נוח לנו לסמן מדד ובאילו מדידות אנו נוטים להשתמש. שמתי לב שמדידות מסוימות שמישות יותר ממדידות אחרות, פחות נפוצות. לכן בחרתי להדגיש את המידות היותר שמישות בסרגל, כמו גם בעיפרון ובמחק, כך שכל אחד מהכלים יכול לשמש ככלי מדידה. כתוצאה מכך נוצר קשר פיזי בין הסרגל לעיפרון, הקשור ביניהם. המדידות באות לידי ביטוי בצורה של רכסים על פני הכלי, כך שקל יותר להבחין בהם ולסמן אותם. באופן דומה, הרכסים והחריצים הנוצרים בעיפרון מאפשרים אחיזה קלה ושימוש יציב בעיפרון. מעטפת העץ שעוטפת את המחק מעניקה כבוד למחק, על ידי הפיכתו מכלי שנזרק בקלמר ומלכלך, לכלי יפהפה שרוצים שיהיה ושימור. הצבעים משמשים לסימון מילימטרים.

קשר

ראשית.jpg
gallery
שימוש.jpg
קשר.jpg
עיפרון מקרוב.jpg
מחק.jpg
סרגל קרוב.jpg
Other projects

תהליך

© 2023  יערה נוסבוים

פרויקטים אחרים
bottom of page