top of page

DIVERSITOY

בשנת 1940 נערך "מבחן הבובות" בארצות הברית, בו הוצגו לילדים בהירים וכהים שתי בובות: בובה בהירה וכהה עור. הילדים נשאלו איזו בובה הם הכי אוהבים, איזו בובה יפה יותר ושאלות אחרות באותו עניין. הרוב המכריע בחר בבובה בהירה יותר.

בישראל 2018 התוצאות חזרו על עצמן.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Diversitoy הוא סט של שלוש בובות עץ המיועדות ללמד בנות ובנים, באמצעות משחק מחובר, לאהוב ולהכיר במגוון רחב של צבעי עור וצורות גוף. הבובות מיוצרות על ידי הפיכת עץ על מחרטה. פניה של כל בובה, המתארות אנשים מאזורים שונים בעולם, היו עשויים מסוג עץ יליד אותו אזור. הבובות בנויות מצורות פשוטות בעיצוב מינימליסטי, על מנת לאפשר לילדים המשחקים בו חופש דמיון. ניתן לסובב ולשחק איתם את חלקי הבובה.

dolls diverse
gallery
Other projects
IMG_20180212_175234.jpg
IMG_20180208_181743.jpg

© 2021 מאת יערה נוסבוים

פרויקטים אחרים
bottom of page