top of page

צדף

חשבו על מיכל קרם שיש לכם בבית.

האם אתה יודע את הסכום המדויק של קרם בו? באופן כללי, התשובה היא לא.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

'מעטפת' היא מיכל לחמאת גוף המשקף את התוכן שנותר במיכל.

ככל שרמת הקרם יורדת, ניתן להסיר את שכבות המיכל באמצעות לשונית ניתנת לתהייה.

ישנן שש שכבות, המעוצבות בגדלים שונים בהתאם לכמות השימוש.

השכבה הראשונה רחבה, שכן בתחילה אנו נוטים להשתמש במוצר בתדירות גבוהה יותר ואז אנו נוטים

תשכחו מזה מעט, מה שמשתקף בשכבות הצרות יותר.

השכבה הסופית רחבה יותר, כדי לאפשר שימוש מקסימלי במוצר. המיכל מיוצר בטכניקה לייצור צינורות והמכסה מיוצר בשכבת סיליקון פנימית, לאיטום מוחלט.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3.jpg
gallery
4-2.jpg
short gif.gif
Other projects
6.jpg

© 2021 מאת יערה נוסבוים

פרויקטים אחרים
bottom of page